Στοιχεία εταιρείας

Bizerba Hellas Εμπορική ΕΠΕ

Έδρα: Κοντογιάννη 9, 141 23, Λυκόβρυση Πεύκης, Αθηνά

Τ +30 210 61 27 600

F +30 210 80 28 899

Email: Bizerba-hellas@bizerba.com

Internet: www.bizerba.gr

 

 

 

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια Δικαστήρια τα Δικαστήρια της Ελλάδας.