Παράδοση που αποτελεί καθήκον

Το όνομα Bizerba είναι συνώνυμο της ακρίβειας, της καινοτομίας και της αξιοπιστίας. Εδώ και 150 χρόνια διαμορφώνουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις στους κλάδους της ζύγισης και των μηχανών επεξεργασίας τροφίμων, δημιουργούμε τάσεις και υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στη βελτίωση των καθημερινών εργασιών τους μέρα με τη μέρα.

Στο επίκεντρο της επιχείρησης μας βρίσκονται οι εργαζόμενοι σε αυτήν. Η συμβολή τους στην περαιτέρω εδραίωση της θέσης μας ως κυρίαρχη επιχείρηση τεχνολογίας για επαγγελματικές λύσεις στους κλάδους ζύγισης, πληροφόρησης και τεχνολογίας τροφίμων είναι καθοριστική.

 

Θέλουμε να είμαστε ελκυστικοί για τους καλύτερους - βασιζόμαστε στην επιχειρηματική σκέψη και δράση κάθε εργαζόμενου, ενώ οι άνθρωποι μας συμμετέχουν στην επιτυχία μας.

 

Η εργασιακή καθημερινότητά μας χαρακτηρίζεται από μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και συνεργασίας, η οποία διέπει την επιχείρηση μας. Θεωρούμε ότι η επιχείρηση μας χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια καθώς επιδιώκει και προωθεί τον εσωτερικό και εξωτερικό διάλογο.

Σφραγίδα ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ εργοδότη 2018

Οι άνθρωποι που εργάζονται στην Bizerba είναι σημαντικοί για εμάς: Στο πλαίσιο της ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού προσφέρουμε στοχευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια και αξιολογήσεις των εργαζομένων, ενώ προωθούμε ενεργά την προσωπική εξέλιξη. Τόσο στον τεχνικό, όσο και στον εμπορικό τομέα αναζητούμε ανθρώπους με ταλέντο, αλλά και έμπειρους επαγγελματίες.

 

Ως παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση με μεγάλη καινοτόμο δύναμη, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα, από την οποία να επωφελούνται όλοι: Οι πελάτες μας, οι συνεργάτες μας και κυρίως οι εργαζόμενοι. Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε πολλά.