Έλεγχος ακριβείας

Η αξιολόγηση συμμόρφωσης πραγματοποιείται από εμάς ως πιστοποιημένοι κατασκευαστές. Η κορυφαία ακρίβεια της ζυγαριάς σας επικυρώνεται επίσημα κατά την αγορά με τη δήλωση συμμόρφωσης που παρέχουμε. Για τον προγραμματισμένο επανέλεγχο της ζυγαριάς, ισχύουν ξεχωριστοί κανονισμοί σε κάθε χώρα.

Το Τμήμα Service της Bizerba έχει πλήρη εικόνα των κύκλων βαθμονόμησης, ενώ γνωρίζει καλά τις προδιαγραφές που ισχύουν στη χώρα. Ρωτήστε τους τεχνικούς service της Bizerba.

Πραγματοποιούμε επανέλεγχο σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς και αναλαμβάνουμε την ενημέρωση των επίσημων αρχών.

Ελλάδα

Bizerba Hellas

Kontogianni 9 & Pateraki – Lykovrysi Pefkis,

GR - 141 23, Athens


Τηλέφωνο +30 210 6127600, +30 210 8028898

φαξ +30 210 8028899

E-mail bizerba-hellas@bizerba.com

 

Διεθνής επικοινωνία